Informatie over iMiT

IMIT 3-year Bachelor’s Degree Program 


BUSINESS ICT MANAGEMENT

ORGANISATIE

De onderwijsinstelling is: “STICHTING M.I.T. INSTITUTE”. De stichting staat in het Openbaar Stichtingenregister ingeschreven onder nummer 20667. De maatschappelijke doelstelling van IMIT is om door middel van partnerships, de inzet van geavanceerde technologie en professionals en met ondersteuning van een dedicated management team, in te spelen op de vraag naar kosten efficiënte ICT-opleidingen op HBO-Bachelor niveau.

OPRICHTING

IMIT is in 2011 opgericht en heeft zich de afgelopen jaren snel ontwikkeld tot een toonaangevende onderwijsinstelling. IMIT richt zich op verschillende doelgroepen zoals afgestudeerden van MBO/VWO-instituten, ICT professionals en werknemers in het bedrijfsleven en bij de overheid die belangstelling hebben voor, network engineering, software engineering, technische bedrijfskunde, management en ICT. IMIT’s Bachelor-opleiding Business ICT Management (BIM) met twee uitstroomprofielen (specialisaties) stelt de studenten direct in staat aan de slag te gaan met de kern van techniek, management, bedrijfskunde en ICT.

DOELGROEP

IMIT richt zich op verschillende doelgroepen zoals afgestudeerden van MBO/VWO-instituten, ICT professionals en werknemers in het bedrijfsleven en bij de overheid die belangstelling hebben voor bedrijfskunde, management en ICT. IMIT’s Bachelor-opleiding Business ICT Management stelt de studenten direct in staat aan de slag te gaan met de kern van management, bedrijfskunde en ICT. Onze Bachelor-opleiding is het logisch antwoord op de toenemende vraag naar een praktijkgerichte ICT-opleiding op HBO-niveau.

 

 —————————————————————————————————————————————————————————————-

Nova Edit (3)MINOW&C logo ERKEND (2)

KWALITEIT EN ACCREDITATIE

IMIT heeft de accreditatieprocedure bij het Nationaal Orgaan Voor Accreditatie (NOVA) ingezet. Alle procedures en protocollen met betrekking tot het onderwijsproces zijn reeds omschreven. De omschrijving en vastlegging van onderwijsprocessen zorgt voor de nodige transparantie binnen het instituut, zodat studenten weten waar ze aan toe zijn. Zowel het door IMIT uitgereikte HBO diploma en het Technisch Deelcertificaat zijn door MINOWC/ BOS geevalueerd en beoordeeld op HBO-BACHELOR niveau.

SPECIALISATIE COMPUTER INFRASTRUCTURE & MANAGEMENT (CIM)

Bij de volwaardige specialistische HBO Bachelor opleiding Computer Infrastructure and Management (CIM) staat informatie- en communicatie technologie in relatie tot bedrijfskunde en management centraal. Deze brede ICT opleiding verschilt sterk van vergelijkbare opleidingen op dit gebied. Het gaat namelijk niet om een puur theoretische opleiding maar om een mix van technische, bedrijfskundige en vakken op management niveau. De opleiding speelt in op de vraag naar netwerk infrastructuur specialisten met kennis van bedrijfsinformatiesystemen en bedrijfsprocessen die tevens beschikken over management- en adviesvaardigheden en bedrijfskundige skills.

SPECIALISATIE BUSINESS MANAGEMENT & ICT (BMI)

Deze praktijkgerichte volwaardige specialistische HBO Bachelor bedrijfskundige informatica-opleiding BMI is ontwikkeld voor professionals en managers in een management- of technische omgeving. Er is veel vraag naar bedrijfskundigen die management- en adviesvaardigheden, kennis van bedrijfssystemen, bedrijfsprocessen en ICT kunnen beoordelen en kunnen implementeren. Met deze specialisatie zal ook ruimschoots aandacht worden geschonken aan thema’s die relevant en actueel zijn voor uw werkterrein.

ONDERWIJSMODEL

Vanwege de breedte van het ICT-vakgebied, de specifieke behoefte in Suriname en de beschikbare expertise bij IMIT, leggen we het accent in de opleiding BIM bij ons ITP (jaarcertificaten) onderwijsmodel.

Het ITP (Information Technology Project) onderwijsmodel houdt in dat vanuit een brede gezamenlijke technische basis waarin tevens integraal oriëntatie plaatsvindt op het gehele vakgebied van ICT-infrastuctuur en bedrijfsprocessen, met toenemende complexiteit wordt gewerkt aan specialisatie, die tenslotte wordt uitgewerkt in projecten waarbij integratie plaatsvindt met de overige ICT-architectuurlagen.

AFSTUDEEROPDRACHT

In de eindopdracht voor de bachelor-titel wordt zoveel mogelijk input uit alle technische vakken en algemeen management en informatiemanagement-vakken gebruikt om het theoretisch en praktisch kader zoals aangereikt tijdens de vakken, te vertalen naar de eigen werksituatie. Dit integraal werkstuk/scriptie omvat minimaal 35 A4-tjes.

VRIJSTELLING

Voor deelnemers die reeds in het bezit zijn van diploma’s, certificaten en getuigschriften bestaat de mogelijkheid tot vrijstelling.

TOELATING

Met elke belangstellende voor onze opleidingen wordt een intakegesprek gevoerd. Studenten die over het vereiste opleidingsniveau beschikken kunnen direct worden toegelaten. Met diegenen die niet over het vereiste opleidingsniveau beschikken, wordt bekeken of het werk- en denkniveau op het juiste niveau is voor deze HBO-Bachelor opleiding.

INVESTERING

Het collegegeld voor de (afhankelijk van de instroom) driejarige opleiding bedraagt USD 2.500, – per studiejaar (inclusief studiemateriaal). De korting bij een verkort traject voor internationaal gecertificeerde ICT Professionals of zij-instromers is maximaal 30 % van de totale studiekosten. Het inschrijfgeld bedraagt USD 100 per studiejaar. Betaling in SRD tegen de CBVS is toegestaan. Bij voortzetting van de studie, na overschrijding van de studieduur (de z.g. limiter studenten) zullen kosten voor het vierde studiejaar voor slechts 50% in rekening worden gebracht.

IMIT houdt zich aan de procedures en protocollen zoals aangegeven door het Nationaal Orgaan Voor Accreditatie (NOVA) en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (MINOWC)