ORGANISATIE

De onderwijsinstelling is: “STICHTING M.I.T. INSTITUTE”. De stichting staat in het Openbaar Stichtingenregister ingeschreven onder nummer 20667. De stichting (instelling) presenteert zich naar buiten toe als: IMIT (Institute of Management & Information Technology). De maatschappelijke doelstelling van IMIT is om door middel van partnerships, de inzet van geavanceerde technologie en professionals en met ondersteuning van een dedicated managementteam, in te spelen op de vraag naar kosten efficiënte ICT-opleidingen op HBO-Bachelor niveau.

OPRICHTING

IMIT is in 2011 opgericht en heeft zich de afgelopen jaren snel ontwikkeld tot een toonaangevende onderwijsinstelling. IMIT richt zich op verschillende doelgroepen zoals afgestudeerden van MBO/VWO-instituten, ICT professionals en werknemers in het bedrijfsleven en bij de overheid die belangstelling hebben voor, network engineering, software engineering, technische bedrijfskunde, management en ICT. IMIT’s Bachelor-opleiding Business ICT Management (BIM) met twee uitstroomprofielen (specialisaties) stelt de studenten direct in staat aan de slag te gaan met de kern van techniek, management, bedrijfskunde en ICT.

DOELGROEP

IMIT richt zich op verschillende doelgroepen zoals afgestudeerden van MBO/VWO-instituten, ICT professionals en werknemers in het bedrijfsleven en bij de overheid die belangstelling hebben voor bedrijfskunde, management en ICT. IMIT’s Bachelor-opleiding Business ICT Management stelt de studenten direct in staat aan de slag te gaan met de kern van management, bedrijfskunde en ICT. Onze Bachelor-opleiding is het logisch antwoord op de toenemende vraag naar een praktijkgerichte ICT-opleiding op HBO-niveau.

KWALITEIT EN ACCREDITATIE

Door specifieke maatregelen kunnen wij garanderen dat deze HBO-opleiding aan de hoogste kwaliteitseisen voldoet. Door elk vak af te sluiten met een paper en presentatie wordt de verworven kennis en vaardigheden getoetst. Bovendien maken wij gebruik van internationale standaards, bijvoorbeeld ECTS voor de studielastberekening.

IMIT heeft de accreditatieprocedure bij het

Nationaal Orgaan Voor Accreditatie (NOVA) succesvol.

afgerond. Alle procedures en protocollen met betrekking tot het onderwijsproces zijn reeds beschreven. De omschrijving en vastlegging van onderwijsprocessen zorgt voor de nodige transparantie binnen het instituut, zodat studenten weten waar ze aan toe zijn. Ook het begeleiden van studenten is een prioriteit van IMIT, waarbij Quality Assurance hoog in het vaandel staat. “De opleiding is door MINOWC in 2017 geëvalueerd en gekwalificeerd (erkend) op HBO Bachelor Niveau”.

BEROEPSPROFIEL

Bachelors of ICT kunnen in principe in alle branches hun toekomstige werkomgeving vinden. Vanwege de breedte van het ICT-vakgebied, de specifieke behoefte in Suriname en de beschikbare expertise bij IMIT, leggen we het accent in de opleiding BIM bij ons ITP (jaarcertificaten) onderwijsmodel.

DOCENTENKORPS

Dr. Anvit Ramlakhan MSc
Dr. Ing. Urwin Staphorst MBA
Melvin Mungra CCIE
Ir. Ashna Rajaram
Ing. Fabian Lewis MSc

Ing. Geo Sichtman
Vikesh Isrie MSc
Ir. Eugene Wee Wee
Ir. Arienne van der Hilst
Ing. Weerin Kalpoe
Caroline Bijlhout MSc
A.G.M  Pijpers MBA

ONDERWIJSVORM

IMIT is een brede kennisinstelling en heeft de ambitie een inspirerende – BLENDED LEARNING- omgeving omgeving voor hoger onderwijs te zijn. Onze studenten wordt een excellente opleiding aangeboden, die hen theoretisch en praktisch voorbereidt op een succesvolle en maatschappelijk relevante loopbaan.

AFSTUDEEROPDRACHT

In de eindopdracht voor de Bachelor-titel wordt zoveel mogelijk input uit alle bestuurskundige, technische en management-vakken gebruikt om het theoretisch en praktisch kader zoals aangereikt tijdens de vakken, te vertalen naar de eigen werksituatie.

RELATIE MET INTERNATIONALE EISEN

Docenten vormen de ruggengraat van de kwaliteit van de opleiding. Zij zijn op de hoogte van de belangrijkste (internationale) ontwikkelingen binnen hun vakgebied. IMIT hanteert hierbij een dubbele professionaliteit: docenten zijn vakbekwaam én didactisch onderlegd.

STREEFDOELEN EN METHODEN

Bij IMIT zijn de streefdoelen gedurende de gehele opleiding die de student volgt, uiteengezet. De streefdoelen van IMIT zijn vervat en geïntegreerd in de (leer) inhouden, vaardigheden, de praktische vorming, de loopbaanoriëntatie en arbeidstoeleiding van de student. De streefdoelen zijn per leerlijn omschreven in de vorm van algemene kerncompetenties en specifieke kerncompetenties.

VRIJSTELLING

Voor deelnemers die reeds in het bezit zijn van diploma’s, certificaten en getuigschriften bestaat de mogelijkheid tot vrijstelling.

TOELATING

Met elke belangstellende voor onze opleidingen wordt een intakegesprek gevoerd. Studenten die over het vereiste opleidingsniveau beschikken kunnen direct worden toegelaten. Studenten met jaren ICT-werkervaren die tevens in het bezit zijn van internationale ICT/ Management certificaten komen voor een verkorte studieduur in aanmerking. Met diegenen die niet over het vereiste opleidingsniveau beschikken, wordt bekeken of het werk- en denkniveau op het juiste niveau is voor deze HBO-Bachelor opleiding.

INVESTERING

Het collegegeld voor de driejarige opleiding bedraagt USD 2.000, – per studiejaar. Het inschrijfgeld bedraagt USD 50,- per studiejaar. Betaling in SRD tegen de Marktkoers is toegestaan. Bij voortzetting van de studie, na overschrijding van de studieduur, zullen aan kosten voor het vierde studiejaar slechts 50% in rekening worden gebracht.

CONTACTPERSOON

Program Manager
Dr. Ing. U.W. Staphorst MBA
Tel. 8553202

Secretaris
Sharma Leefland MPA
Tel. 8950460

Office Manager
Chandani Ramgolam
Tel. 8901548
Email: secretariaat@imitsuriname.org

IMIT houdt zich aan de procedures en protocollen zoals aangegeven door het Nationaal Orgaan Voor Accreditatie (NOVA) en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (MINOWC)